Aktivitetskalender

Visning:
Forrige Næste
Uge 31
onsdag, 01-08-2018
- TalentWeek (dansk og engelsk)
torsdag, 02-08-2018
- TalentWeek (dansk og engelsk)
fredag, 03-08-2018
- TalentWeek (dansk og engelsk)
Uge 32
onsdag, 08-08-2018
09:30-13:00 Infomøde nye lærere (+SHP kl. 09.30-10.00 + ON/CMH kl. 12.00-13.00) EJ, HF, JBH, KJ, KL, LM, MHB, SHP, TR, UI
torsdag, 09-08-2018
- Personalemøde for alle ansatte i Sæby AA, AB, AGN, AJ, AKC, AL, ALJ, ANN, AO, ARF, AS, ASL, ASO, BHN, BK, BMJ, BML, BV, CBC, CBJ, CMH, COJ, DB, DM, EJ, ES, FBH, FN, GH, GS, HC, HEK, HF, HK, HL, HR, HS, IB, IH, JB, JBH, JD, JH, JKN, JMK, JN, JP, KA, KH, KJ, KL, KZA, LBL, LH, LJN, LL, LLA, LMS, LMV, LOH, LP, LS, MH, MHB, MJ, MJC, MK, MKM, ML, MLR, MN, MPN, MS, MST, MTK, MWC, NK, ON, PKJ, RH, RK, RW, SA, SH, SHP, SMK, SS, SSE, TR, TS, TSI, TT, UI, UK, UL, VBJ
fredag, 10-08-2018
- Personalemøde for alle ansatte i Sæby AA, AB, AGN, AJ, AKC, AL, ALJ, ANN, AO, ARF, AS, ASL, ASO, BHN, BK, BMJ, BML, BV, CBC, CBJ, CMH, COJ, DB, DM, EJ, ES, FBH, FN, GH, GS, HC, HEK, HF, HK, HL, HR, HS, IB, IH, JB, JBH, JD, JH, JKN, JMK, JN, JP, KA, KH, KJ, KL, KZA, LBL, LH, LJN, LL, LLA, LMS, LMV, LOH, LP, LS, MH, MHB, MJ, MJC, MK, MKM, ML, MLR, MN, MPN, MS, MST, MTK, MWC, NK, ON, PKJ, RH, RK, RW, SA, SH, SHP, SMK, SS, SSE, TR, TS, TSI, TT, UI, UK, UL, VBJ
11:00-12:00 Lokalaftalegennemgang + arbejdsmiljø og MIO-information MHB, UI, JBH, KJ, EJ, KL, HF, ON, SS, CMH, TR
Uge 33
mandag, 13-08-2018
08:10-11:30 Første skoledag ALJ, AO, ARF, AGN, AKC, AL, AA, AS, AJ, ANN, AB, ASL, BHN, BV, BK, BMJ, BML, COJ, CBJ, CBC, CMH, DB, DM, ES, EJ, FN, FBH, GS, GH, HS, HEK, HR, HK, HC, HL, HF, IH, JES, JH, JP, JKN, JC, JBH, JN, JMK, JSS, JD, JB, KZA, KH, KA, KJ, KL, LL, LBL, LLA, LMS, LS, LJN, LH, LOH, LMV, LP, MS, MHB, ML, MJC, MN, MST, MLR, MJ, MPN, MTK, MWC, MH, MK, MKM, NK, ON, PKJ, PM, RH, RW, SS, SA, SR, SHP, SH, SMK, TSI, TT, TR, TS, UL, UK, UI, VBJ
tirsdag, 14-08-2018
13:30-15:00 Årgangsmøde 5. årgang AA, AJ, ES, GS, TR
15:00-18:00 DigiPro Intro EJ, ES, HC, JBH, KJ, LLA, ML, MST, TT, HF
16:00-17:45 Forældremøde 5.ABCD 5A, 5B, 5C, 5D AA, AJ, ASL, DM, ES, GS, HC, MST
18:00-19:00 Forældre i 5.ABCD og 6.ABCD + bestyrelsen 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 6D AA, AJ, AKC, AL, ASL, BK, DB, DM, EJ, ES, GS, HC, IH, JBH, MJ, MST, NK, TSI
19:15-21:00 Forældremøde 6.ABCD 6A, 6B, 6C, 6D AJ, AKC, AL, DB, EJ, GS, HC, IH, JBH, LM, NK, TSI
onsdag, 15-08-2018
13:30-15:00 Årgangsmøde 3. årgang MK, MS, TT
16:00-17:45 Forældremøde 7.DE + 8.AC 7D, 7E, 8A, 8C AKC, AS, BMJ, CMH, COJ, EJ, FBH, HK, IH, JBH, JH, JN, KA, KJ, LOH, MJ, MPN, PKJ, RH
18:00-19:00 Forældre i 7.ABCDE og 8.ABCD + bestyrelsen 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8A, 8B, 8C, 8D AB, AL, ANN, AS, ASL, BK, BMJ, CMH, COJ, DM, EJ, HK, IH, JBH, JH, JN, KA, KJ, ML, MPN, ON, RH
19:15-21:00 Forældremøde 7.ABC + 8.BD 7A, 7B, 7C, 8B, 8D AB, AKC, ANN, AS, ASL, BK, BMJ, CMH, DB, EJ, HEL, JBH, LOH, MJ, ML, ON, SS
torsdag, 16-08-2018
13:30-15:00 Årgangsmøde 1. årgang JP, LMV, MST, TR
14:00-18:00 Fagteam matematik AB, AKC, BK, COJ, ES, GS, HC, HS, JBH, KJ, LL, LLA, LMS, MJ, MK, ON, RH, MPN, MS, ASL, MHB, UI
fredag, 17-08-2018
08:15-14:45 Skolefotografering - Photo Care UI, MLR, MPN, JP, LMV, MST, LMS, LLA, MTK, MS, TT, MK, LL, NK, TSI, AJ, ES, GS, AA, JBH, HC, AL, DB, ANN, EJ, ML, KJ, IH, JH, AKC, MJ, MN, HS, ASL, HK, CMH, SS, COJ, RH, BMJ, JN
Uge 34
mandag, 20-08-2018
00:00-23:55 Introtur med 7.c 7C AB, ML
08:00-14:30 Skolefotografering - Photo Care UI, MLR, MPN, JP, LMV, MST, LMS, LLA, MTK, MS, TT, MK, LL, NK, TSI, AJ, ES, GS, AA, JBH, HC, AL, DB, ANN, EJ, ML, KJ, IH, JH, AKC, MJ, MN, HS, ASL, HK, CMH, SS, COJ, RH, BMJ, JN
13:30-15:00 Årgangsmøde 4. årgang LL, NK, TSI, TR
15:15-16:45 Årgangsmøde 6. årgang AL, DB, HC, JBH, TR
16:00-17:45 Forældremøde 2.ABC 2A, 2B, 2C AA, HC, LLA, LMS, MK, MS, MTK
16:00-17:45 Forældremøde 0.ABC
0A, 0B, 0C AA, LH, MHB, MLR, MPN, UI
17:00-18:00 Forældrene i 8.E + bestyrelsen 8E AJ, HS, JN, KA, LOH, MN, NK
18:00-19:00 Forældrene i 0.ABC,1.ABC, 2. ABC + bestyrelsen 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C AA, ES, HC, JP, LH, LLA, LMS, LMV, MHB, MK, MLR, MPN, MS, MST, MTK, UI
18:00-20:00 Forældremøde 8.E
8E AJ, HS, JN, KA, LOH, MN, NK
19:15-21:00 Forældremøde 1.ABC
1A, 1B, 1C ES, JP, LMS, LMV, MK, MST
tirsdag, 21-08-2018
- Demokratitur 8D 8D CMH, MN
00:00-23:55 Introtur med 7.c 7C AB, ML
08:00-14:30 Skolefotografering - Photo Care UI, MLR, MPN, JP, LMV, MST, LMS, LLA, MTK, MS, TT, MK, LL, NK, TSI, AJ, ES, GS, AA, JBH, HC, AL, DB, ANN, EJ, ML, KJ, IH, JH, AKC, MJ, MN, HS, ASL, HK, CMH, SS, COJ, RH, BMJ, JN
08:10-08:55 Foredrag Henrik Brandt 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F ASL, BMJ, CMH, COJ, HK, JN, RH, SS
08:10-23:55 Introtur 7.A 7A ANN, BK
13:30-15:00 Årgangsmøde 2. årgang LLA, LMS, MTK, TR
16:00-17:45 Forældremøde 3.ABC 3A, 3B, 3C JP, MHB, MK, MPN, MS, TT
18:00-19:00 Forældrene i 3.ABC og 4.ABC + bestyrelsen 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C GS, JP, LL, LLA, LM, MHB, MK, MPN, MS, NK, TSI, TT
19:15-21:00 Forældremøde 4.ABC 4A, 4B, 4C GS, LL, LLA, LM, NK, TSI
onsdag, 22-08-2018
00:00-23:55 7.D Introtur til Løkken 7D HK, KJ
08:00-13:30 Introtur 7.A 7A ANN, BK
08:00-14:30 Skolefotografering - Photo Care UI, MLR, MPN, JP, LMV, MST, LMS, LLA, MTK, MS, TT, MK, LL, NK, TSI, AJ, ES, GS, AA, JBH, HC, AL, DB, ANN, EJ, ML, KJ, IH, JH, AKC, MJ, MN, HS, ASL, HK, CMH, SS, COJ, RH, BMJ, JN
10:00-11:30 10AB Læsevejledning på Hjørring Gymnasium 10A, 10B JN, SS
12:00-13:30 9.BDE Læsevejledning på Hjørring Gymnasium 9B, 9D, 9E AB, HK, SS
torsdag, 23-08-2018
- Demokratitur 8D 8D CMH, MN
00:00-23:55 7.D Introtur til Løkken 7D KJ, HK
08:00-14:30 Skolefotografering - Photo Care UI, MLR, MPN, JP, LMV, MST, LMS, LLA, MTK, MS, TT, MK, LL, NK, TSI, AJ, ES, GS, AA, JBH, HC, AL, DB, ANN, EJ, ML, KJ, IH, JH, AKC, MJ, MN, HS, ASL, HK, CMH, SS, COJ, RH, BMJ, JN
08:00-23:55 Introtur til Løkken 7E 7E IH, RH
13:30-15:00 Årgangsmøde 0. årgang MLR, MPN, TR, UI
14:00-15:30 Digi-Pro udviklingsgruppen AJ, BK, MJ, DB, GS
14:00-17:00 Fagteam tysk AA, AS, BMJ, DM, JB, JN, ASL
14:00-18:00 Fagteam RHS AL, CMH, COJ, EJ, KJ, ML, MST, MTK, NK, SS, TT, HEL
fredag, 24-08-2018
- Demokratitur 8D 8D CMH, MN
08:00-14:00 Introtur til Løkken 7E 7E IH, RH
08:00-14:30 Skolefotografering - Photo Care UI, MLR, MPN, JP, LMV, MST, LMS, LLA, MTK, MS, TT, MK, LL, NK, TSI, AJ, ES, GS, AA, JBH, HC, AL, DB, ANN, EJ, ML, KJ, IH, JH, AKC, MJ, MN, HS, ASL, HK, CMH, SS, COJ, RH, BMJ, JN
Uge 35
mandag, 27-08-2018
08:00-23:55 Introtur, 7b 7B EJ, ON
16:00-17:00 Fyraftensmøde om Berlin-tur 9A, 9E ASL, COJ, AB, MTK
tirsdag, 28-08-2018
00:00-13:30 Introtur, 7b 7B EJ, ON
12:30-14:30 Konsultativt forum TR, HF
onsdag, 29-08-2018
00:00-23:55 København 8E HS, NK
10:00-11:30 9ACF Læsevejledning på Hjørring Gymnasium 9A, 9C, 9F ANN, CMH, KJ
14:40-15:30 Tværfagligt Distriktsforum HF, TR
15:30-19:30 Digipro-møde AB, AJ, AKC, AL, ANN, ASL, BK, BMJ, CMH, COJ, DB, DM, ES, GS, HF, HK, HS, IH, JH, JN, LBL, LL, MJ, ML, MN, MST, NK, ON, RH, SS, TSI, LLA, HC, AA, HL, EJ, KA, JBH, KJ
torsdag, 30-08-2018
00:00-16:00 København 8E HS, NK
08:10-08:55 Indskolingens elevråd MPN
14:00-17:00 Fagteam idræt DB, FBH, IH, LMV, LOH, MHB, MLR, MN, PKJ, TSI, TT, UI
14:00-17:00 Fagteam kompetencecentret JH, JP, KA, MS, AL, LLA