BEFORDRING

Skolens forældre skal selv sørge for bestilling og betaling af bus- eller togkort.

Familier, der opfylder afstandskriterierne, kan ansøge om tilskud til befordring, som i så fald modregnes skolepengene for marts måned. Ansøgningsskemaet med ansøgningsfrist ligger under fanebladet ”Information - Befordring” på skolens hjemmeside.

Kriterierne er ændret i.f.t. tidligere skoleår med ønske om at imødekomme familier med størst økonomisk behov.

 

AFSTANDSKRITERIER

10 km fra hjem til skole for alle elever i 0. klasse – 10. klasse.

Der ydes således ikke tilskud til afstande under 10 kilometer, uanset klassetrin.

 

Herudover tilgodeses de hjem med befordringsbehov, som har søgt om friplads, uanset disses kilometerafstand fra skole til hjem. Beløbet vil være ens for alle i denne pulje.