Klassekvotienten på HPR

På Hjørring Private Realskole tages der en professionel vurdering af klassekvotienten ud fra et fagligt og socialt perspektiv i forhold til sammensætningen af klasserne.

 

Klassekvotienten på de respektive klassetrin:

  • 0.-3.kl. op til 22 elever
  • 4.-6.kl. op til 22 elever
  • 7.-9.kl. op til 24 elever
  • 10.kl. op til 26 elever

 

Skolens ledelse kan differentiere for klassekvotienten, hvis en forhenværende HPR-elev ønsker tilbagevendelse til sin respektive klasse efter en forældres udstationering i udlandet.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 31.05.2010.