Priser på og procedure for betaling af skolerejser


Følgende procedure praktiseres ved betaling af skolerejser, som lejrskoler, introture og studierejser på HPR. Beløbet for de nævnte skolerejser:

Lejrskole 3. klasse - 360,- kr.
Dette beløb opkræves sammen med skolepengene i februar måned før lejrskolen gennemføres i april.

Lejrskole i 6. klasse – 2.245,- kr.
Dette beløb opkræves sammen med skolepengene i fire rater á 561,25 kr. i februar, marts, april og maj, før lejrskolen gennemføres i september.

Introtur i 7.-8. klasse - 560,- kr.
Dette beløb opkræves sammen med skolepengene i to rater á 280,- kr. i henholdsvis juni og august, hvor introturen gennemføres medio august.

Introtur i 10. klasse – 1.275,- kr.
Dette beløb opkræves sammen med skolepengene i to rater á 637,50 kr. i henholdsvis august og september, hvor introturen gennemføres medio august.

Demokratitur til København (Folketinget) – 8. klasse – 2.040,- kr.
Dette beløb opkræves i 2 rater à 1.020,- kr. i hhv. august og september, hvor turen gennemføres i september.

Studietur i 9. klasse – ca. 3.750,- kr.
Dette beløb opkræves sammen med skolepengene i seks rater à 625,- kr. i henholdsvis november, januar, februar, marts, april og maj inden studieturen gennemføres i september.

Studietur i 10. klasse – 3.672,- kr.
Dette beløb opkræves sammen med skolepengene i seks rater á 612,- kr. i henholdsvis september, oktober, november, januar, februar og marts, inden studieturen gennemføres i april.

I tilfælde af, at en elev afbryder samarbejdet inden en skolerejse, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.

I tilfælde af afbud til studierejser forsøger skolen at minimere udgiften til forældrene – dog vil transport (fly og bus), hotelophold samt forudbetalt entré sjældent kunne refunderes.