Velkommen til Hjørring Private Realskoles SFO

SFO’en på Hjørring Private Realskole er et tilbud til børn i indskolingen. Vi modtager daglig ca. 200 børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. SFO’en har til huse i F-bygningen som også rummer indskolingsafdelingen. Vi har pasningsgaranti. Er barnet indmeldt i skolen, vil der altid være en plads i SFO’en.

For at gøre overgangen fra skole til SFO så tryg og glidende så mulig og for at styrke samarbejdet med skoledelen, er hver pædagog tilknyttet en årgang. Pædagoger og lærere samarbejder om klassernes og børnenes trivsel og udvikling. Vi forsøger så vidt muligt at lægge vores indskolingstimer i de klasser, hvor vi er kontaktpædagoger.

 

ÅBNINGSTIDER

Se SFO'ens åbningstider her.

 

VIGTIGE DATOER 16/17

Høstmarked 28. oktober

Årgangsfest for 0.klasse  24. november.

Julefrokost i samarbejde med indskolingen 9. december

Årgangsfest for 1. klasse  3. marts

Årgangsfest for 2. klasse  16. februar

Udflugt til Fun Park for 1. Og 2. Klasse 23. maj

Sommerkoloni i uge 26 (27. - 29. Juni)

 

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

SFO’ens formål er at skabe rum for en alsidig personlighedsdannelse, hvor det enkelte barn er i centrum. Det sker ved:

 • At støtte det enkelte barn i at handle og tage initiativer, samt i at indgå i samspillet med de øvrige børn og voksne i SFO’en
 • At børnene gennem aktiv deltagelse i de daglige gøremål og aktiviteter lærer grundlæggende faglige og sociale færdigheder for derved at udvikle samt styrke deres selvforståelse og selvværd
 • At forsøge at give børnene indtryk af, at det kan være rart at være sammen og lave nogle aktiviteter med andre, samt støtte dem i selv at løse uoverensstemmelser og konflikter i grupperne på en god måde

 

 • Vi lægger vægt på, at børnene hjælper og bruger hinanden i leg og i det praktiske arbejde.

Se de fuldstændige pædagogiske læreplaner SFO’en på HPR her.

 

DAGLIGDAGEN

Efter skoletid registrer børnene sig i vores Tabulex-system inden de går på legepladsen. Fra kl 13.30 til 15.30 er der forskellige voksenstyrede aktiviteter ude og inde. I SFO’en er dagligdagen præget af læring, leg og kreative aktiviteter. Det er vigtigt, at børnene har mulighed for at lege og søge udfordringer gennem kendte og nye aktiviteter. 

 

LUKKEDAGE/FERIE

SFO’en er lukket mellem jul og nytår. Og vi har desuden lukket de samme tre uger i sommerferien, som de kommunale institutioner holder ferielukket.

 

SKOLEFRIDAGE/FERIER

Børnene tilmeldes SFO’ens ferieordning. Vi forsøger at tilrettelægge en anderledes hverdag for de børn, som har behov for pasning i skolens ferier. Derfor er det vigtigt at vi får besked om eventuelle afvigelser hurtigst muligt. I ferier vil vi gerne at barnet møder inden kl. 09.00 af hensyn til dagens aktiviteter. Det koster 50 kr. om dagen at benytte SFO’en i ferieordninger. Pengene inkluderer ture ud af huset, formiddagsmad, frokost og frugt.

 

TRADITIONER

Ligesom skolen er også SFO'en præget af et kalenderår med mange faste og hyggelige traditioner. De tæller blandt andet:

 •  Høstmarked
 •  Årgangsfest for 0.klasse i november.
 •  Julefrokost i samarbejde med indskolingen 
 •   Årgangsfest for 1. klasse i januar
 •   Årgangsfest for 2. klasse i februar
 •   Fodboldturnering
 •   Mooncar race
 •   Årgangsfest for 3. klasse i juni
 •   Udflugt til Fun Park før sommerferien.
 •   Sommerkoloni i uge 27

 

FORÆLDREINTRA OG TABULEX

Forældreintra vil vi primært bruge i det omfang, hvor informationen kun henvender sig til enkelte klassetrin. Derimod vil den daglige kommunikation, ferietilmeldinger, børnenes stamkort med bl.a. telefonnumre og adresser samt faste aftaler om f.eks. musikundervisning blive kommunikeret igennem Tabulex.

Indskrivning og udmeldelse skal ske skriftligt til skolen på [email protected] Udmeldelse skal meddeles senest den 10. med virkning fra den 1. i følgende måned.

 

FREMMØDEKONTROL

I SFO’en fører vi kontrol med de enkelte børn. For jer som forældre er det derfor vigtigt at I giver besked om evt. syge- og fraværsdage. Dette gøres igennem Tabulex eller på tlf. 96 23 12 10 inden kl. 12.00.

 

TØJ

Alle børn skal have indesko, skiftetøj, regntøj/flyverdragt og gummistøvler i deres garderobe. Der skal være navn i tøj og skoletasker.

 

MORGENMAD

SFO'en serverer morgenmad for de elever, der møder ind mellem kl. 06.30 og kl. 07.00.

 

LEGETØJ/SLIK

Medbragt legetøj og slik er ikke velkommen i SFO’en.

 

FORÆLDRESAMARBEJDE

Vi prioriterer et godt og åbent forældresamarbejde med gensidig orientering om barnets trivsel. I er altid velkomne til at kontakte personalet, hvis I ønsker en samtale vedrørende jeres barn eller andet. Pædagogerne deltager sammen med lærerne til skole-hjem-samtalerne en gang om året og på det første forældremøde i starten af skoleåret.