Velkommen til Hjørring Private Realskoles SFO

SFO’en på Hjørring Private Realskole er et tilbud til børn i indskolingen. Vi modtager daglig ca. 250 børn fra 0. klasse til og med 3. klasse. SFO’en har til huse i de to bygninger F-huset og H-huset. Disse to huse rummer også indskolingsafdelingen. I SFO’en har vi pasningsgaranti. Er barnet indmeldt i skolen, vil der altid være en plads i SFO’en.

For at gøre overgangen fra skole til SFO så tryg og glidende som mulig og for at styrke samarbejdet mellem skoledelen og SFO’en er hver pædagog tilknyttet en årgang. Pædagoger og lærere samarbejder om klassernes og børnenes trivsel og udvikling. Primærpædagogen placerer sine indskolingstimer i de klasser, de er tilknyttet.

 

ÅBNINGSTIDER

Se SFO'ens åbningstider her.

 

VIGTIGE DATOER 18/19

Høstmarked: 26. oktober

Årgangsfest for 0.klasse: 29. november.

Nissebal i samarbejde med indskolingen: 19. december

Første skoledag for Førstarterne: 3. januar

Årgangsfest for 2. klasse: 14. februar

Årgangsfest for 1. klasse: 21. marts

Udflugt til Fun Park for 1., 2. og 3. klasserne: 15. maj

Sommerkoloni i uge 27: (1.-3. juli)

SFO julefrokost for 0., 1., 2. og 3. klasserne: 5. december

 

AUTOMATISK TILMELDING TIL SFO’EN

Det er ud fra pædagogiske overvejelser besluttet, at alle indskolingseleverne skal deltage i fællesarrangementer i SFO’en – også selvom de ikke er tilmeldt SFO’en.

I henhold til gældende regler for SFO-betalingen, må vi ikke tilbyde vores elever at deltage gratis. Vi har derfor valgt at opkræve et symbolsk årligt beløb på kr. 50,- for de børn, der ikke er tilmeldt SFO’en til daglig. Beløbet trækkes via skolepengeopkrævningen for august måned.

Beløbet giver jeres barn adgang til at deltage i de ovennævnte arrangementer uden yderligere betaling.

 

DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

Læs mere om vores faglighed her: Pædagogiske læreplaner SFO’en på HPR.

 

DAGLIGDAGEN

Når jeres barn møder i SFO’en om morgenen er det vigtigt, at vi får sagt godmorgen til hinanden, og at børnene selv trykker sig i skole på Tabulex. Om morgenen er der tid til fri leg, inden skolen går i gang.

SFO'en tilbyder havregryn og cornflakes til de børn, der møder ind mellem kl. 06.30 og kl. 07.00.

Efter skoletid registrerer børnene sig i vores Tabulex-system, inden de går på legepladsen. Som forældre kan I derfor altid tjekke vores Tabulex-skærme for at se, hvor jeres barn befinder sig henne i SFO’ens lokaler og udearealer. Fra kl. 13.30 til 15.00 er der forskellige voksenstyrede aktiviteter ude og inde. I SFO’en er dagligdagen præget af læring, leg og kreative aktiviteter. Det er vigtigt, at børnene har mulighed for at lege og søge udfordringer gennem kendte og nye aktiviteter. 

 

LUKKEDAGE/FERIE

SFO’en er lukket mellem jul og nytår. Og vi har desuden lukket de samme tre uger i sommerferien, som de kommunale institutioner holder ferielukket.

SFO'en holder lukket torsdag d. 20. december efter juleafslutning i kirken.

SKOLEFRIDAGE/FERIER

Via Tabulex skal I som forældre selv tilmelde jeres barn SFO’ens ferieordning. Vi forventer at I som forældre overholder vores tilmeldingsfrist. Vi forsøger at tilrettelægge en anderledes hverdag for de børn, som har behov for pasning i skolens ferier. Derfor er det vigtigt, at vi får besked om eventuelle afvigelser hurtigst muligt. I ferier skal børnene være mødt senest kl. 09.00 af hensyn til dagens aktiviteter. Det koster 50 kr. om dagen at benytte SFO’en i ferieordninger. Pengene inkluderer ture ud af huset, formiddagsmad, frokost og frugt. I sommerferien er der ikke merbetaling og børnene skal derfor selv have madpakke med.

 

FORÆLDREINTRA OG TABULEX

Forældreintra vil vi primært bruge i det omfang, hvor informationen kun henvender sig til enkelte klassetrin. Derimod vil den daglige kommunikation, ferietilmeldinger, børnenes stamkort med bl.a. telefonnumre og adresser samt faste aftaler om f.eks. musikundervisning blive kommunikeret igennem Tabulex. I skal som forældre selv ajourføre Tabulex ift. aftaler, stamkortsoplysninger og ferier.

Indskrivning og udmeldelse skal ske skriftligt til skolen på [email protected] Udmeldelse skal meddeles senest den 10. med virkning fra den 1. i følgende måned.

 

TØJ

Alle børn skal have indesko, skiftetøj, regntøj/flyverdragt og gummistøvler i deres garderobe. Husk at tjekke garderobekassen med jævne mellemrum, så dit barn altid har alderssvarende og årstidsbestemt overtøj og skiftetøj. Der skal være navn i tøj og skoletasker. 

 

LEGETØJ/SLIK

Medbragt legetøj og slik må ikke medbringes i SFO’en.

 

FORÆLDRESAMARBEJDE

Vi prioriterer et godt og åbent forældresamarbejde med gensidig orientering om barnets trivsel. I er altid velkomne til at kontakte personalet, hvis I ønsker en samtale vedrørende jeres barn eller andet. Pædagogerne deltager sammen med lærerne til skole-hjem-samtalerne efter behov på de enkelte årgange og på det første fælles forældremøde i starten af skoleåret.

 

Vi glæder os til et godt samarbejde med jer og jeres barn.