Skolevejledning på HPR 

Uddannelses- og erhvervsvejledningen på HPR er tæt forbundet med den daglige undervisning, idet skolens to vejledere også underviser i overbygningen.

Klik her, og se kontaktoplysninger og åbningstider for HPR's skolevejledning

Vejledning og undervisning i UEA (uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) sker i et tæt samarbejde med klasselærerne på alle klassetrin.

Vi sætter eleven i centrum og animerer eleven til selv at være aktiv i sin afklaringsproces. Det er vigtigt, at forældre, klasselærere og vejledere arbejder sammen om at støtte i eleven på sin vej mod de uddannelsesmæssige valg. I denne proces hjælper vi eleven til at få et godt vidensfundament samt et godt og realistisk billede af egne muligheder.

På HPR lægger vi stor vægt på, at eleverne har et godt kendskab til uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet. Derfor har vi ud over introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne i lokalområdet valgt at bibeholde erhvervspraktik for 9. årgang. 

 

ÅRSPLAN

7. klasse:

Uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering i samarbejde med klasselæreren. Introduktion til vejledningsportalen www.ug.dk. Projektopgave "Mit drømmejob". Besøg på 10. klassernes uddannelsesmesse. 

8. klasse:

Besøg af vejleder i klassen, hvor ungdomsuddannelserne gennemgås. Uge 14: Præsentationskurser på ungdomsuddannelserne. Besøg på 10. klassernes uddannelsesmesse. Opstart af studievalgsportfolio.

9. klasse:

Besøg af vejleder i klassen, hvor ungdomsuddannelsernes krav og forventninger gennemgås. November: Vejledningsaften for elever og forældre, hvor vi får besøg af vejledere fra de lokale ungdomsuddannelser. Brobygning på ungdomsuddannelserne. Uge 48: Erhvervspraktik. Hjælp til ansøgning til ungdomsuddannelserne. Besøg på 10. klassernes uddannelsesmesse. 

10.klasse:

Besøg på Ålborg Tekniske Skole Vejledningsaften for elever og forældre, hvor vi får besøg af vejledere fra de lokale ungdomsuddannelser. Besøg på Nibe Landbrugsskole. Afholdelse af Uddannelsesmesse på HPR. Brobygning. Undervisende vejleder.

 

Relevante links 

UddannelsesGuiden