Gode råd til voksne om børns brug af mobiltelefon og internet

Tag ansvar

• Det er de voksnes ansvar at støtte børn og unge til at opbygge fællesskaber, hvor der er plads til alle

• Det er de voksnes ansvar, når børn ikke trives. Det er derfor vigtigt, at alle voksne omkring et barn tager ansvar for og hjælper, når der er problemer for den enkelte eller i gruppen

 

• Det er en god idé som forælder, lærer/pædagog el. andet at: 

  1.  Have viden om området mobil og internet
  2. Vise interesse og involvere sig i børn og unges digitale liv 
  3. Tale med børnene og de unge om deres brug af mobil og internet 
  4. Vise børnene, at det er o.k. at søge hjælp hos voksne om det, der sker i den digitale verden

• Tal åbent om mobilen og internettets positive og negative sider med børnene og de unge. På den måde bliver det ikke et tabu for børnene at søge hjælp hos en voksen, hvis de får brug for det

• Husk at både mobil og internet er vigtige sociale arenaer for børn og unge i dag. Har et barn eller en ung ikke adgang hertil, er det uden for nogle af de mest populære sociale fællesskaber.

 

Voksne kan støtte børn og unge i at få en sund mobil- og internetkultur

Tal med børnene og de unge om hvordan de bruger mobil og internet. Stil fx børnene og de unge spørgsmål som disse:

• Slukker du nogensinde for din mobil?

• Hvad ville der ske, hvis du gjorde det?

• Er der regler for hvor hurtigt, man skal svare på en sms i jeres klasse?

• Hvordan ved man, hvilke regler der gælder?

 

Man kan undgå misforståelser over sms og chat ved fx at:

• Sætte en Smiley efter beskeden, som viser, hvilket humør man er i 

• Skrive direkte hvad man føler og tænker. • Ringe i stedet for at skrive en besked

• Stoppe op og tænke sig om, inden man trykker send.

 

Spørgsmål der kan lægge op til dialog mellem voksne og børn:

• Spørg, hvorfor det er rart at sms’e med sine venner 

• Spørg, om der er noget der ikke er rart ved at sms'e

• Spørg om alle i klassen/klubben er med til at sms’e eller nogen holdes udenfor

• Spørg om barnet har lyst til at vise dig, hvem de skriver til og om hvad

• Spørg om der er forskel på det sprog, der bruges i sms’er og andre steder

• Spørg hvilke onlinesider børnene bruger

• Lad barnet vise, hvordan man opretter sin egen profil på et onlinefællesskab 

• Spørg hvorfor det er skægt at være på f.eks. Arto eller goSupermodel

• Spørg hvorfor det er skægt at chatte, og hvordan man chatter?

• Spørg om der er forskel på det sprog, der bruges i et chatrum og andre steder

• Spørg om barnet eller den unge vil vise en chatside, evt. deres egen profil.

 

Voksne kan hjælpe børn og unge til at undgå mobning over mobil og internet

• Tag altid børnene alvorligt, hvis de fortæller om mobning!

• Husk at det er de voksnes ansvar at være med til at forebygge og stoppe mobning blandt børnene

• Vær en god rollemodel ved at tale ordentligt om og med hinanden – og de andre børn

• Støt børnene i at være sammen med de andre børn på kryds og tværs af gruppen

• Tal med børnene om, hvordan de kan være inkluderende også overfor dem, som ikke er deres bedste venner ved fx

  1. • Ikke at holde nogen udenfor sms-fællesskabet
  2. Huske at invitere alle i klassen med på de online-fællesskaber, hvor de andre er

Husk:

• Det er ikke mobilen og internettet, der er direkte årsag til mobning

• Mobning opstår, når der ikke er et godt fællesskab i en klasse

• Man kan ikke fjerne mobning ved fx at forbyde brug af mobil og internet.

 

Voksne kan hjælpe børn og unge til at færdes på internettet på en sikker og fornuftig måde, så de undgår ubehagelige oplevelser 

Tal med børnene om retningslinier som disse:

• Man må ikke fortælle fulde navn, mobilnummer og adresse til nogen, man kun kender fra internettet

• Man må aldrig lade sig overtale til at mødes med en chatven, hvis man egentlig ikke har lyst

• Hvis man vil mødes med en chatven skal man være forsigtig. Tag fx én med til mødet – en voksen eller en ven/veninde

• Hvis man vil mødes med en chatven, skal man mødes et offentligt sted, hvor der er mange mennesker 

• Hvis man vil mødes med en chatven, skal man fortælle det til sine forældre

• Man skal tænke sig om, inden man tænder et webcam – føles det ok?

• Man kan altid lukke internettet ned, hvis ens grænser overskrides

• Husk at modtageren kan sende film og billeder videre til hvem som helst

• Som modtager skal man tænke sig om en ekstra gang, inden film og billeder sendes videre. Den næste modtager kan også misbruge det. • Hvis man har oplevet noget ubehageligt, er det vigtigt, at man snakker med en voksen om det

• Har man ikke lyst til at snakke med en voksen om det, så kan man starte med at betro sig til en god ven eller veninde

• Det kan være en god idé at bevare ”bevismateriale”, hvis man har ubehagelige oplevelser på mobil eller over internettet, selvom man umiddelbart har lyst til at slette tingene hurtigst muligt.

 

Få flere råd

For forældre: ForældreTelefonen: 35 55 55 57

For børn: BørneTelefonen: 116 111, BørneChatten

Læs mere: Børns Vilkår, Sikker ChatRed Barnet