Prøveafvikling på HPR

 

10. KLASSE

På HPR går alle elever i 10. klasse til Folkeskolens 10. klasses-prøve i dansk, matematik og engelsk.

Der er mulighed for at aflægge 10.klasses-prøve i tilbudsfagene tysk og fysik/kemi.

Der er mulighed for at gå til Folkeskolens 10. klasses-prøve i valgfaget hjemkundskab.

Særlige aftaler

Eleverne i 10. klasse kan efter særlig aftale aflægge Folkeskolens Afgangsprøve for 9. klasse.

Efter særlig aftale med skolen og PPR kan der gives udvidet prøvetid ved skriftlige prøver og ekstra forberedelsestid ved de mundtlige prøver.

Ved dokumenteret sygefravær til FSA og Folkeskolens 10.klasses-prøver tilbydes eleverne sygeeksamen i december/januar.

 

9. KLASSE

På HPR går alle elever i 9. klasse til Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

I henhold til ministeriet er der prøveudtræk i følgende fag:

  • religion, historie og samfundsfag
  • biologi og geografi
  • tysk

Der er mulighed for at tage Folkeskolens Afgangsprøver i fransk.

 

8. KLASSE

På HPR går alle elever i 8. klasse til skriftlige årsprøver i dansk, matematik, engelsk.

Derudover har elever i 8. klasse vilkårligt prøveudtræk i følgende fag:

  • dansk, engelsk, tysk
  • biologi og geografi
  • fysik/kemi
  • religion, historie og samfund

 

TERMINSPRØVER I DECEMBER

10. klasse

10. klasse afholder skriftlige terminsprøver i følgende fag:

matematik, dansk, engelsk og tysk

 

9. klasse

9. klasse afholder skriftlige terminsprøver i følgende fag:

matematik, dansk, engelsk og tysk