SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR - ET TILBUD TIL BØRN I 0.- 6.KLASSE

Skilsmissegrupper på HPR

Til mor og far
Når voksne skilles, vil der altid følge en række problemer og ofte smerter med i kølvandet.
Skilsmisse betyder forandring. Skilsmisse betyder også tab og sorg for både forældre og børn. Når forældre beslutter sig for at gå hver til sit, kan det være svært at overskue, hvordan man hjælper sit barn bedst muligt gennem den store omvæltning, som en skilsmisse ofte er.
Det er vigtigt, at børn får afløb for de smertelige følelser, i takt med, at de opstår, så de ikke bruger den følgende tid i skolen på at være triste eller kede af det. Åbenhed og italesættelse af de svære følelser er et godt redskab i bearbejdelse af situationen.
I den sammenhæng er det vigtigt at nævne, at relevant orientering til skole/SFO om familiens situation kan være af betydning for barnets fortsatte trivsel.
Derfor vil vi på HPR give børnene muligheden for at få talt ud og blive lyttet til i samvær med ligestillede.
Husk at kontakte klasselæreren, når I som forældre er gået fra hinanden.

Klik her, og læs flere gode råd til, hvad I som forældre kan gøre i en skilsmissesituation


Hvad er en skilsmissegruppe?
På HPR tilbyder vi skilsmissegrupper for de børn, der skønnes at have behov for det, og som har det særligt svært med, at deres forældre ikke bor sammen. Formålet med grupperne er at give barnet mulighed for et fortroligt forum, hvor man taler sammen og lytter - det er altså ikke et terapiforløb.
Det kan være vigtigt for børnene at have det fortrolige rum. Det kan være svært at udtrykke sig overfor sine forældre, fordi børnene kan komme i klemme eller frygte, at de kan komme til at gøre én af jer eller jer begge kede af det. Forældrene bliver derfor ikke efterfølgende orienteret om forløbet, medmindre vi finder det nødvendigt. Gruppernes børn og voksne har tavshedspligt.

Her kan I tilmelde jeres barn til en skilsmissegruppe


Rammer for skilsmissegrupperne
Der er plads til 6 børn i hver gruppe. Ønsker man at sit barn skal deltage i skilsmissegruppen, kontakter man klasselæreren eller en af de voksne tilknyttet skilsmissegruppen. Inden jeres barn starter, vil I forældre blive tilbudt en samtale med skilsmissegruppens voksne. Begge forældre skal være orienteret om barnets deltagelse i gruppen.
Eleverne i den yngste skilsmissegruppe vil tage udgangspunkt i bogen, "Mor og far er skilt - historien om mor og far og mig".
Denne giver mulighed for at fortælle og sætte fokus på barnets egen historie.

Skilsmissegrupper
Der vil være to grupper på HPR:

Skilsmissegruppen fra 0.-3.kl.:
Vibeke Bak Jensen,SFO leder; Bettina Høst Nielsen, SFO pædagog
 

Skilsmissegruppen fra 4.-6.kl.:
Bettina Høst Nielsen, SFO pædagog; Peter Klitt Jensen, lærer

Tid og mødested
Vi mødes 2 gange om måneden - i de lige uger.
0. - 3. klasse mødes onsdag fra kl. 11.55 til 12.40.
4. - 6. klasse mødes onsdag fra kl. 10.45 til 11.30.
Grupperne har egne lokaler.

Der startes med en præsentationsrunde, hvor den enkelte elev fortæller de andre i gruppen om; navn, klassetrin, jeg bor, jeg er her fordi …
Derefter arbejder vi med forskellige opgaver, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad der rører sig i børnegruppen.

Varighed
Vi tilbyder et forløb på 8 gruppesamlinger.
Vi forventer, at I bakker jeres barn op i forhold til at deltage i samtale-gruppen, at I respekterer, at der er tavshedspligt mellem os og børnene, samt henvender jer til os, hvis der er noget I undrer jer over.

Hvis I har spørgsmål efter at have læst/set denne side, er I meget velkomne til at kontakte os.

Citater fra børn i andre skilsmissegrupper
”Jeg savner meget min far i hverdagen”


” Da mor og far fortalte de skulle skilles, troede jeg det var min skyld”


”Det er godt at snakke om nogen ting, som man ikke kan snakke med sine veninder om, de forstår det ikke rigtig, fordi deres forældre ikke er skilt”


”Godt at være med, man snakker om ting, man ikke kan snakke med andre om”


”Børnegrupperne har hjulpet mig videre”