Før-skole-start på HPR

De nye før-skole-start-børn starter deres skoleliv allerede i januar måned, hvor børnene også begynder i skolefritidsordningen (SFO). Det er en ordning, vi har indført, fordi det giver en hel række pædagogiske, indlæringsmæssige og sociale fordele over først at lade børnene starte hos os i 0. klasse. 

 

Læs også vores nye før-skole-folder lige her!

 

Hvorfor vælge før-skole-start?

 • Brobygning mellem børnehave og 0.klasse
 • De motiverede skoleparate børn udfordres før den almindelige skolestart
 • Kendskabet til HPR giver stor tryghed i forbindelse med opstarten i 0.kl. til august = blid start på skolelivet, både for elever og forældre
 • Kender på forhånd mange klasse- og parallelklassekammerater
 • Kendskab til kommende lærere og pædagoger
 • Fokus på børnenes individuelle behov allerede fra januar
 • 5 lektioner hver dag – ligesom i 0.klasse

 

Et godt fundament at bygge videre på

Lærerne i før-skole-start har allerede i denne indledende fase fokus på udviklingen af den sproglige opmærksomhed og har mulighed for at hjælpe børnene med individuelle indsatsområder.

Vi vil møde børnene på deres eget niveau og vil i samarbejde sammensætte et pædagogisk tilbud på en måde, så barnet kan trives og udfordres og udfolde sig bedst muligt.

I tiden frem til sommerferien lærer de nye klassekammerater hinanden at kende, og de møder også i dette forløb deres kommende klasselærere, der besøger dem i før-skole-start-klassen.

Samlet set giver forløbet inden sommerferien et rigtigt godt fundament for de nye klasser, både på sammenhold og faglighed, som de kan tage med sig, når de for alvor starter i 0.klasse efter sommerferien.

 

Der er i før-skole-start fokus på:

 • Parat til skolestart
 • Leg & relationer
 • Mig selv
 • Skolens kultur og miljø
 • De gængse rammer
 • Skolens rutiner og værdier
 • Det talte og skrevne sprog tydeliggøres
 • Bogstaver og tal
 • Lege skrive
 • Læring gennem leg, hvor der kobles fag-faglige fag bl.a. matematik, natur og teknik, krop og idræt, musik samt dansk.

Desuden er der mange planlagte aktiviteter med sange, rytmik og dans samt tegning, maling og formning. Derudover er der en lang række udendørs lege og aktiviteter som idræt, udflugter og aktiviteter på legepladsen. Hele tiden med den bagtanke, at børn lærer på mange forskellige måder, fx gennem leg, dialog, krop, musik osv.

 

Hvad koster det at begynde i før-skole-start på HPR?

På HPR koster det at gå i før-skole-start det samme som at gå i 0.-3- klasse. Klik her for at se den aktuelle egenbetaling. Derudover er der et kommunalt tilskud. Vær opmærksom på, at HPR opkræver den fulde betaling, hvorefter Hjørring Kommune udbetaler den offentlige andel direkte til jer.

 

Dagens gang i før-skole-start

På HPR starter indskolingen hver morgen med morgensang kl. 8.10 i F-huset for 0.kl til 3.klasse. Her synger vi dagens sang, beder Fader Vor og synger månedens faste vers, som passer til årstiden. Om fredagen er der fælles morgensang for hele skolen i gymnastiksalen i D- bygningen.

Børnene i før-skole-start møder i skole hver morgen kl. 08.10 og har fri kl. 12.40.  Børnene kan derefter blive passet i skolens SFO sammen med de øvrige indskolingsbørn. Før-skole-start-personalet møder ind hver morgen kl. 7.45, således at de kan tage imod børnene og hilse på forældrene om morgenen. Efter endt skoledag går personalet med de tilmeldte børn i SFO’en, og indgår i den almindelige SFO.

SFO’en holder åbent alle hverdage fra kl. 06.30 til kl. 08.10 samt fra kl. 12.40 til kl. 16.30 - dog fredag til kl. 16.00. SFO’en holder også åbent i sommerferien for de børn, der har behov for det, dog ikke i de tre uger, Hjørring Kommunes institutioner holder lukket.