Privatskoler løfter de svage elever

Elever fra alle sociale lag klarer sig bedre på privatskoler, men især de socioøkonomisk svage elever løftes i forhold til folkeskolen og bliver mønsterbrydere, viser ny undersøgelse.

Der har længe hersket den opfattelse, at privatskoler ikke er for børn fra de lavere sociale lag. Den myte punkteres nu godt og grundigt i en ny undersøgelse foretaget af EPINION for Danmarks Privatskoleforening. I rapporten konkluderes, at selvom elever fra alle samfundslag præsterer bedre på privatskoler end i folkeskolen, så er det faglige løft af eleverne større for elever fra en svagere social baggrund end for elever fra en stærk social baggrund.

Læs også: 10 gode grunde til at vælge HPR

Formand for Danmarks Privatskoleforening Karsten Suhr er glad for resultatet af undersøgelsen, selvom det ikke kommer bag på ham:

- Vi er glade for nu at kunne dokumentere det, vi hele tiden har påstået: at privatskolerne skaber positive mønsterbrydere og er med til at løfte de svageste i samfundet. At privatskolerne ikke gør det, er en myte, som det har været svært at ryste af, siger han.

 

Socialt udsatte elever klarer sig bedre

I rapporten lyder det bl.a., at ”Privatskolernes faglige løft af eleverne er større for elever fra en svagere social baggrund end for elever fra en stærk social baggrund. Mens socioøkonomisk ressourcestærke elever klarer sig omtrent lige godt i privat- og folkeskolerne, klarer socialt udsatte elever sig bedre i privatskoler end i folkeskoler. Blandt elever med svag eller middel socioøkonomisk baggrund er der forholdsvis flere positive mønsterbrydere fra privatskoler end fra folkeskoler.”

Ifølge Karsten Suhr er det ikke tilfældigt, men derimod resultatet af øget fokus på især tre faktorer: stabilitet, trivsel og organisering af læring:

- Vi stikker ikke som skoleform og sektor hovedet i busken. Vores skoler er et værdi- og holdningsbaseret tilvalg. Privatskolernes værdimæssige fællesskab er bundet op på faglighedsbegrebet. Forældregrupperne på privatskolerne er præget af personer, der vil en stærk faglig skole. Forældrene har bevidst valgt en skoleform, og de skal betale skolepenge. Elevsammensætningen er relativt anderledes, men i denne undersøgelse er alle sat lige, så vi får et korrekt billede af privatskolernes faglige løft af eleverne, forklarer han.

 

Jo længere tid på privatskole, jo højere fagligt løft

I rapporten lyder det ligeledes, at ”Karaktergennemsnittet er 1,1 point højere på karakterskalaen blandt privatskoleelever end blandt folkeskoleelever. Når der korrigeres for elev-, skole- og kommunespecifikke forskelle, er privatskoleelevernes karaktergennemsnit 0,4 point højere”.

Figur 1. Karakterer ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse i 2014Og som grafen her tydeligt illustrerer, er det ikke uvæsentligt, hvor lang tid et barn går på privatskole. Der er godt nok et umiddelbart fagligt løft forbundet med et skifte til privatskole, men den største effekt opnås ved tre års skolegang eller længere på en privatskole.

Det er desuden værd at bemærke, at privatskoleelever ikke bare får bedre karakterer, de har også ”større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end folkeskoleelever”.