Vejledning til print fra PC

OBS: Guiden forudsætter, at du har lavet en pinkode til print. (klik her, og se, hvordan du gør det)

 

Trin 1:

 

Tryk her for at downloade filen med installation til skoleprint

 

Trin 2:

Åbn filen. Herefter begynder den at installere. Når nedenstående vindue kommer op, trykker du på ”yes”, hvorefter computeren genstarter.

 

Trin 3:

Åbn Word, og vælg et dokument, du vil printe ud. Nu vil ”HPR Skyprint” stå som foretrukne printer. Når du udskriver, vil computeren spørge om dit Uni-login brugernavn.

 

Trin 4:

Du kan nu gå til en kopimaskine og indtaste din 4-cifrede kode, og dit udskrift bliver nu printet.