Nyt fra...

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 08.05.18

Til alle skolens forældre
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Hjørring Private Realskole
 
tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.00 i skolens lokale D1 (festsalen).
 
Dagsorden vedlægges.
 
Vel mødt.
 
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

24-04-2018 LS