Nyt fra...

Skoleårets afslutning - og skolestart

 
Kære forældre i førstart - 8. klasse
 
Vedlagt følger information om skoleårets afslutning og skolestarten efter sommerferien.
 
 
Med venlig hilsen
 
Klaus Lundsgaard
skoleleder

12-06-2017 LS