Nyt fra...

Ansøgning om tilskud til friplads 17/18

Til skolens forældre i 0.-10. klasse

Vedlagt fremsendes hermed vejledning samt ansøgningsskema vedr.  fripladstilskud til nedsættelse af skolepenge og SFO for skoleåret 2017/18. 

Skemaet skal underskrives og returneres til skolen senest 6. september 2017 for at komme i betragtning.

Med venlig hilsen

Klaus Lundsgaard
skoleleder

09-08-2017 LS