Nyt fra...

Skolefotografering 2017/18

 
Til elever og forældre i 0.-10. klasse

Fredag i næste uge samt hele uge 34 (fra 18.08.-25.08) vil Photo Care, i lighed med de sidste år, komme forbi og fotografere alle skolens elever. 

Der lægges fotosedler ud til alle klasserne i starten af næste uge. Disse bedes udfyldt og afleveret til fotografen, når eleverne skal fotograferes. 
 
Planen for fotograferingen vedlægges.
 
Med venlig hilsen

Line Strandeng
ledelsessekretær

10-08-2017 LS