Nyt fra...

Ekstraordinær generalforsamling 21.12.17

Til alle skolens forældre i 0. -10. klasse
 
Vedlagt følger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling på HPR
 
torsdag den 21.december i personalestuen i opgang A på HPR kl. 08.00
 
 
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

07-12-2017 LS