Nyt fra...

Sidste skoledag for 9. og 10. årgang 25.05.18

 
Kære elever og forældre i 9. og 10. klasse
 
Vedlagt følger orientering om sidste skoledag fredag den 25. maj 2018 samt info om dimissionsarrangementet onsdag den 27. juni.
 
Med venlig hilsen
 
Henrik Frand-Madsen
viceskoleleder
 

08-05-2018 LS