Nyt fra...

Juleafslutning 20.12.18

 
Til alle skolens elever og forældre

Vedlagt følger informationer vedr. juleafslutningen torsdag, den 20.12.18.
 
 
Med venlig hilsen
 
Klaus Lundsgaard
skoleleder

29-11-2018 LS